Etusivu arrow Nettilehti arrow Jutut TARU-tapahtumista
Opetusministeriö parantaa vähemmistöjen mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan
articles.jpgMinisteriön tuoreen toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisvähemmistön kulttuurisia oikeuksia.

Opetusministeriö parantaa vähemmistöjen mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan. Ministeriön tuoreen toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisvähemmistön kulttuurisia
oikeuksia.

Useimmille suomalaisille on itsestään selvää käydä silloin tällöin teatterissa tai vaikkapa taidemuseossa sekä osallistua erilaisiin taideharrastuksiin.

Sen sijaan esimerkiksi liikuntavammaiselta museokäynti saattaa jäädä väliin, mikäli rakennuksen kulkureitit ovat epätasaiset tai hissit liian pieniä. Maahanmuuttaja taas ei välttämättä hallitse suomen kieltä kyllin sujuvasti vieraillakseen vaikkapa teatterissa.

Opetusministeriö haluaa poistaa näitä osallistumisen esteitä, toisin sanoen tehdä kulttuuripalveluista saavutettavampia. Toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2006-2010.


Tarjolla rahoitusta sekä käytännön tietoa

Tarkoituksena on esimerkiksi kasvattaa vammaisyhteisöjen
kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen sekä
monikulttuurisuuden tukemiseen suunnattuja määrärahoja. Myös
viittomakieliselle teatteritoiminnalle ja selkokieliselle
kirjallisuudelle on luvassa tukea.

Lisäksi ministeriöön perustetaan saavutettavuuteen keskittynyt
asiantuntijaelin, kertoo kulttuurisihteeri Mervi Tiensuu-Nylund
opetusministeriöstä.

"Tärkeintä on, että asenteet vähemmistöjen kulttuurisia oikeuksia
kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi ja kulttuuritoimijat tiedostavat
olemassa olevat esteet."

Konkreettisia käytännön vinkkejä museoiden, teattereiden ja muiden
kulttuurilaitosten väelle tarjoaa jo muun muassa Kulttuuria kaikille
-neuvontapalvelu.

Opetusministeriö myös toivoo, että taide- ja kulttuurilaitokset
kartoittavat oman toimintansa saavutettavuuden ja tekevät suunnitelman
sen parantamiseksi.

"Kulttuuri- ja taidelaitoksissa olisi hyvä olla vastuuhenkilö, joka
koordinoi saavutettavuuteen liittyviä asioita. Tarkoitus on myös
lisätä henkilökunnan asiantuntemusta koulutuksella", Mervi
Tiensuu-Nylund sanoo.

"Olennaista on yhteydenpito eri vähemmistöryhmien kanssa, sillä heillä
on tietenkin paras tieto siitä, mitä esteiden poistamiseksi olisi
tehtävä. Vähemmistöjen edustajia tulee saada myös kulttuurilaitosten
henkilökuntaan ja taidetoimikuntien jäsenistöihin."

Harmaa alue kuroutuu vihdoin umpeen

Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n toiminnanjohtaja
Kalle Könkkölä pitää opetusministeriön tuoretta toimenpideohjelmaa
varsin kattavana.

"On hyvä, että yhteistyö vähemmistöjen ja virkamiesten kesken jatkuu
kulttuurin saavutettavuuteen keskittyvässä asiantuntijaelimessä, jossa
asioita viedään eteenpäin laajalla pohjalla", Könkkölä toteaa.

"Kuten kaikissa muissa hankkeissa, tässäkin yksi tärkeä tekijä on
rahoitus. Ministeriöllä on nyt viidelle vuodelle selkeä ohjelma
siitä, miten voimavaroja lisätään eri tahoilla. Mikäli ohjelma
todella toteutuu, vähemmistöjen asema kulttuurin kentällä paranee
huomattavasti."

Kalle Könkkölä huomauttaa, että määrärahojen lisäämisen lisäksi
on olennaista, miten olemassa oleva raha kanavoidaan. Nyt sitä
toivottavasti saadaan myös vammaisten ja muiden vähemmistöjen omaan
kulttuuritoimintaan.

"Vammaisjärjestöjen päärahoittaja Raha-automaattiyhdistys ei rahoita
kulttuuritoimintaamme. Ymmärrän päätöksen, mutta tiukka rajanveto on
synnyttänyt harmaan alueen, johon ei löydy juuri lainkaan tukea. Nyt
opetusministeriö tulee apuun ja harmaa alue saadaan poistettua",
Könkkölä toteaa.

Opetusministeriön toimenpideohjelma kulttuurin saavutettavuuden
lisäämiseksi jatkuu vuoteen 2010. Sen jälkeen arvioidaan, miten hyvin
tavoitteet ovat toteutuneet.

"Tulevaisuudessa tulee pyrkiä siihen, ettei kulttuuri jää
vähemmistöille pelkäksi harrastukseksi vaan myös taiteen
ammattimaisia tekijöitä tuetaan. Tällaiselle osaamiselle täytyy luoda
mahdollisuuksia", Könkkölä muistuttaa.

"Joitakin hankkeita on jo käynnissä. Esimerkiksi Kynnys ry:n tiloissa on
tänä vuonna aloittanut Galleria K, joka tarjoaa vammaisille taiteen
ammattilaisille mahdollisuuden tuoda töitään esille."