Front Page arrow Project arrow International Activity
Press material
KV-toiminta
TARU ja Moomsteatern

EN TARUn ruotsalainen partneri on Malmössa sijaitseva Moomsteatern. Teatteri on toiminut pysyvästi jo vuodesta 1992 alkaen ja sen näyttelijäkunta koostuu vakituisesti palkatuista kehitysvammaisista näyttelijöistä. TARU järjestää Moomsteaternin kanssa sarjan seminaareja ja työpajoja, jotka käsittelevät teatterin saavutettavuutta. Ensimmäinen seminaari järjestettiin 25.11. Helsingissä Teatterikorkeakoululla aiheesta ”Vammaisteatteri – ammattiteatteria?”.

Vuoden 2006 ja 2007 aikana järjestetään molemmissa maissa seminaareja, joiden puhujiksi pyydetään alan asiantuntijoita, päättäjiä, teattereiden henkilökuntaa ja taitelijoita. Jokaisessa seminaarissa keskitytään yhteen keskeiseen teemaan. Näitä teemoja ovat saavutettavuus, vammaistaitelijoiden kouluttautuminen, integroituminen työelämään sekä markkinointi ja tiedottaminen.
Seminaarit ovat saavutettavia tapahtumia, joissa tarpeen vaatiessa järjestetään kuvailutulkkaus, viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Työpajat on konkreettisempia tapoja tutkia saavutettavuutta erityisesti toimijoiden eli näyttelijöiden kannalta. Yhteistyön avulla vaihdamme kokemuksia molempien maiden toimintatavoista ja –malleista sekä edesautamme vähemmistötaitelijoiden työllistymismahdollisuuksia erityisesti teatterialalla.

TARU-TV seuraa yhteistyön etenemistä ja koostaa tapahtumista televisio-ohjelmia. Seminaarien ja työpajojen kokemuksista kootaan opaskirja ja DVD, joiden toivotaan olevan avuksi erityisesti kulttuuritapahtumien järjestäjille.


TARU ja AVC

TARUn muita kansainvälisiä partnereita ovat saksalainen Event Berlin, The Last Mile Iso-Britanniasta ja VOUCHER Italiasta. Yhdessä nämä neljä projektia suunnittelevat ja toteuttavat kiertävän esityksen ja sarjan seminaareja. Esitysten lisäksi kussakin maassa järjestetään seminaari aiheesta Vähemmistötaiteilijoiden työllistyminen erityisesti partnereiden oman erityisosaamisen pohjalta.

Suomen esitys tullaan järjestämään vuonna 2007 TARUn kansallisen päätösfestivaalin yhteydessä. Tavoitteena yhteistyöllä on esitellä kunkin maan omia taitelijarekistereitä sekä kehittää yhteistä eurooppalaista vähemmistötaitelijoiden rekisteriä. Esityksistä saadaan videomateriaalia TARU-TV:tä varten ja seminaareista kerätään kirjallista materiaalia.


Lisätietoja TARUn KV-toiminnasta:

KV-projektisihteeri
Erika Poikolainen

+358407682168