Etusivu arrow Projekti arrow Työsuunnitelma
Lehdistöpaketti
Työsuunnitelma
TARU - Rajantonta taidetta - Arts and Diversity

TARU -projekti on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kolmevuotinen projekti, joka toimi työllistyvyys-teeman alla. Projekti edesauttaa vähemmistötaiteilijoiden työnsaantimahdollisuuksia konkreettisen neuvonnan, avun ja koulutuksen kautta sekä esittelee taiteilijoita viikoittaisen TARU-TV:n ja nettisivujen taiteilijarekisterin kautta. TARUn kohderyhmään kuuluvat ammattimaisesti työhönsä suhtautuvat vammaistaiteilijat, maahanmuuttajataiteilijat ja nuoret tai juuri valmistumassa tai juuri valmistuneet taiteilijat.

Katso lisää osiosta Projekti


Neuvontapalvelu

Projektin tuottajat ovat antaneet käytännönläheistä tuotantoneuvontaa noin 150 vähemmistötaiteilijalle viime vuoden aikana. Neuvontapalvelu edesauttaa taiteellisten produktioiden toteutumista sekä niiden markkinointia ja tuotteistamista. Tuottajat neuvovat mistä ja miten erilaista rahoitusta taiteellisen toiminnan toteuttamiseen vähemmistötaiteilijat voivat hakea.

Katso lisää osiosta Neuvonta


Nettisivut ja taiteilijarekisteri

TARUN uudet sivut esittelevät aiempia sivuja paremmin kohderyhmän taiteilijoita ja heidän töitään. Taiteilijarekisteriin on muun muassa mahdollista laittaa taiteilijoita esitteleviä videoita ja äänitiedostoja. Sivuille rakennetaan myös taiteilijoita ja kulttuurialan työllistäjiä yhdistävä Työnvälitys-sivusto ja taiteilijoiden työllistymistä edistäviä artikkeleita ja työkaluja.

Katso lisää osiosta Taiteilijarekisteri


Tapahtumat ja koulutukset

TARU–projekti on järjestänyt Kaupunkitila –koulutuksen yhteistyössä Muu Ry:n kanssa. Koulutuksen tuotokset olivat esillä Kiasmassa. Projekti on kehittänyt saavutettavuutta ja esitellyt vammaistaidetta Faces -etnofestivaaleilla. TARU on myös järjestänyt EUCREAn kanssa teatterin saavutettavuudesta seminaarin.

Projekti on rakentanut taiteilijoille suunnattuja koulutuksia, joiden sisältö on kehitetty kohderyhmältä saadun palautteen mukaan. TARUn koulutus keskittyy kohderyhmän taiteilijoiden tuotannollisten ja markkinointitaitojen kehittämiseen sekä yksityisyrittäjäkoulutukseen. Koulutuksista syntyy taiteellisia tapahtumia, TARU -festivaalin osioita.

Katso lisää osiosta Koulutus


KV-toiminta

Projektilla on kaksi kansainvälistä sopimusta. Ruotsin partnerin kanssa järjestetään seminaareja teatterin saavutettavuudesta, vammaistaitelijoiden kouluttautumisesta ja integroitumisesta työelämään. TARUn muut kansainväliset partnerit ovat Saksasta, Iso-Britanniasta ja Italiasta. Näiden kanssa TARU suunnittelee ja toteuttaa kiertävän esityksen ja sarjan seminaareja aiheesta Vähemmistötaiteilijoiden työllistyminen.

Katso lisää osiosta KV-toiminta


TARU-TV

TARUlla on oma kymmenminuuttinen televisio-ohjelma YLE1:llä keskiviikkoisin klo 8.15. Ohjelma on viime vuoden aikana esitellyt noin 100 vähemmistötaiteilijaa ja käsitellyt ohjelmissa ajankohtaista kulttuuripolitiikkaa.

Katso lisää osiosta TARU-TV